E-idea for sustainable communities

E-idea winners announced

Stephen Mushin

Michael O’Brien

Will Wansey

Nerida Lennon

张超 Zhang Chao

Li-Yuan Shi yanhong

黄珂 Huang Ke

陈立 Chen Li

Wang-Xuan Wang Xuan

于嘉 Yu Jia

Aria Widyanto Aria Widyanto

Nugroho Wiratama Nugroho Wiratama

Gustinov Briliant Aji Gustinov Briliant Aji

Anton Abdul Fatah Anton Abdul Fatah

Vanessa Letizia Vanessa Letizia

Arif Nugroho Arif Nugroho

菊地 辰徳 Tatsunori Kikuchi

柳澤 郷司 Satoshi Yanagisawa

東 大史 Taishi "Brian" Azuma

森本 宏美 Hiromi Morimoto

石橋 秀一 Shuichi Ishibashi

藤岡 恒行 Tsuneyuki Fujioka

이승재 Seungjae Lee

신이슬 Yiseul Shin

강효선 Hyosun Kang

박기범 Kibeom Park

염지홍 Jihong Yeom

김진화 Jinhwa Kim

ชลธิรา ทิพย์อักษร Chonthira Thipaksorn

คณาเดช ธรรมนูญรักษ์ Kanadej Thamanoonragsa

จันทิมา พิพิธสุนทร Jantima Pipitsoontorn

แสงอาภา ศรีโสภาภรณ์ Saengabha Srisopaporn

ขวัญข้าว สิงหเสนี Khwankhao Sinhaseni

สุดารัตน์ ชมรุ่ง Sudarat Chomroong

Đào Hữu Bính Dao Huu Binh

Vũ Tú Nam Vu Tu Nam

Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyen Thi Ngoc Anh

Nguyễn Văn Thành Nguyen Van Thanh

Phạm Như Trang Pham Nhu Trang

Nguyễn Văn Quy Nguyen Van Quy

Find out about their innovative projects

  • s
  • m
  • l

Supported by

  • BRITISH COUNCIL
  • LRQA
© British Council
The United Kingdom's international organisation for cultural relations and educational opportunities.
A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland).